Het FAVV stuurt ons haar zomer nieuwsbrief met interessante feiten en weetjes!

Zie hier de laatste informatie betreffende een dossier waarover NAREDI beschikt voor u.

Het FAVV controleert het gehalte aan zoetstoffen in oplosbare tabletten.

Gelieve hier de laatste nieuwtjes te vinden betreffende de NAREDI dossiers.

Ziehier de stand van zaken betreffende de Europese actualiteit.