Wordt sponsor van onze Algemene Vergadering in 2018. Gelieve de condities in bijlage te vinden.

Ziehier de feed back van onze Voorzitter betreffende de sessie georganiseerd in het Europees Parlement door EHPM 7 november laatsleden.

Tags: Europa, 2017, EHPM, NAREDI

NAREDI doet een oproep voor kandidaturen voor vijf mandaten binnen de Raad van Bestuur.

De herziening van onze KB Nutriënten van 3 maart 1992 is vandaag gepubliceerd.

De Belgische autoriteiten wensen ons standpunt betreffende de bruistabletten en op te lossen poeders niet te erkennen.